Zákony a vyhlášky


Dne 16.2.2012 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 53/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento je platný od 1.4.2012 a zde se můžete dočíst jeho aktuální znění. Věděli jste například, že se změnil název z „dílčí kvalifikace“ na „profesní kvalifikaci“ a že podnikající fyzické osoby mají možnost získat autorizované zástupce, se kterou (na rozdíl od osob právnických) nebylo doposud počítáno? Dejte proto na slova Aula Cornelia Celsa: „Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.“

Zákon č. 53 (.pdf)
Vyhláška č. 110 (.pdf)
Aktuální vývoj NSK (.ppt)
Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji (.pdf)