Strategický plán


Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji (.pdf)

V rámci projektu „Rozvoj partnerství technicky zaměřených středních škol pro podporu dalšího vzdělávání v JmK“ vznikl dokument: Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském krajiV rámci projektu „Rozvoj partnerství technicky zaměřených středních škol pro podporu dalšího vzdělávání v JmK“.

Na základě uskutečněného výběrového řízení (v měsíci srpnu 2011) byla k poskytnutí této dodávky vybrána firma KUSTOD, s.r.o. Strategický plán byl dodán do 31. 3. 2012 a je dokumentem, podle kterého se určí směry rozvoje v dalším vzdělávání u technických oborů na středních školách v Jihomoravském kraji. Strategie vychází ze základních koncepčních programů ČR a JMK – jako je Strategie celoživotního učení, Program rozvoje Jihomoravského kraje, Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy v JMK atd. Dále vychází z koncepčních požadavků a z prognóz na trhu práce. Strategie je jednou ze záruk udržitelnosti výstupů projektu na území regionu.