Základní školení Rigips

Popis: Školení je určeno pro začínající montéry suchých staveb, případně pro montéry suchých staveb s minimálními zkušenostmi s montáží sádrokartonových konstrukcí. Účastník je seznámen s progresivní stavební technologií suchých staveb. Odborné školení je zaměřeno především na získání základních praktických dovedností ve specializovaných dílnách při montáži jednotlivých technologií s upozorněním na závažné chyby, které mohopu vzniknout při neodborné montáži. Účastníci obdrží Montážní příručku sádrokartonáře a Osvědčení o absolvování školení.
Škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Zaměření: Stavebnictví
Obor:---
Adresa:Jílová 36g, 639 00 Brno
Hodinová dotace:2 dny (2 x 7,5 hodin)
Forma výuky:Denní
Způsob ukončení:Osvědčení
Odkaz:Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Termín: 2012