Dálkové studium Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na chladírenskou a klimatizační techniku

Popis: Vyučování je zajišťováno formou konzultací a zkoušek. Účastník dokládá dosažené předchozí vzdělání, které je posuzováno příslušnou komisí.Podmínkou pro přijetí na rekvalifikační studium EZP je dosažení minimálně 1 roku praxe v daném oboru a mít ukončené vyšší než základní školní vzdělání. Rekvalifikace se provádí pro organizace nebo podnikatele se živnostenským listem, kteří na toto studium vysílají své pracovníky - zaměstnance. Výuka se uskutečňuje ve dvou dnech 1x za 14 dnů (1. den výuka teorie a 2. den výuka praxe - 8 hodin). POZN.: na žádost uchazečů škola zajistí absolvování kurzu a složení zkoušky z vyhlášky 50. Dále ve spolupráci se Svazem chlaďařů je pořádán přípravný kurz a následně zkouška k získání Certifikátu pro zacházení s regulovanými látkami a fluorovými, skleníkovými plyny v souladu s nařízením Komise ES číslo 303/2008.
Škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Zaměření: Elektrotechnika
Obor:Elektrikář silnoproud
Adresa:Jílová 36g, 639 00 Brno
Hodinová dotace:2 roky (440 hodin - teor. výuka 240 hod, prakt. výuka 200 hod, 19 hod Záv. zkouška)
Forma výuky:Dálkové studium
Způsob ukončení:Výuční list
Odkaz:Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Termín: Kurz se koná v průběhu celého roku, pro aktuální informace nás prosím kontaktujte.