Vyhláška 50/1978 Sb., (dle § 7)

Popis: Kurz mohou absolvovat uchazeči s dokončeným elektro vzděláním (výuční list, maturita nebo VŠ v oboru), s běžnou pracovní zručností. Dále pak podle viz vyhl. 50 – dle dosaženého vzdělání: požadovaná nejkratší praxe na elektrických zařízeních – do 1000 V: vyučení – 2 roky; Stř. odb, Úplné stř.odb., VŠ – 1 rok. Nad 1000 V: vyučení – 3 roky; Stř. odb., Úplné stř.odb., VŠ – 2 roky. Na hromosvodech: zaškolení – 1 rok; vyučení, Stř.odb., Úplné stř.odb., VŠ – 6 měsíců. Seznámení s: Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních; ochrana před úrazem elektrickým proudem; použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti; stanovení základních charakteristik; uzemnění a ochranné vodiče; prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory; poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem.
Škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Zaměření: Elektrotechnika
Obor:
Adresa:Jílová 36g, 639 00 Brno
Hodinová dotace:3+1 den (21 hod teoretická příprava, 7 hod Závěrečná zkouška - celkem tedy 28 hod)
Forma výuky:Denní
Způsob ukončení:Osvědčení s celostátní platností
Odkaz:Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Termín: Kurz se koná v průběhu celého roku, pro aktuální informace nás prosím kontaktujte.