Vyhláška 50/1978 Sb., (dle § 6)

Popis: Kurz mohou absolvovat uchazeči s dokončeným elektro vzděláním (výuční list, maturita nebo VŠ v oboru), s běžnou pracovní zručností. Dále pak podle vyhl. 50 – dle dosaženého vzdělání: nejkratší požadovaná praxe pro činnost na elektrických zařízeních do 1000 V 1 rok; nad 1000 V 2 roky; práce na hromosvodech – zaškolení 6 měsíců, vyučení (Stř. odb., Úplné stř.odb., VŠ) 3 měsíce. Seznámení s: Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních; ochrana před úrazem elektrickým proudem; použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti; stanovení základních charakteristik; uzemnění a ochranné vodiče; prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory; poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem.
Škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Zaměření: Elektrotechnika
Obor:
Adresa:Jílová 36g, 639 00 Brno
Hodinová dotace:2+1 den (14 hod teoretická příprava, 7 hod Závěrečná zkouška - celkem tedy 21 hod)
Forma výuky:Denní
Způsob ukončení:Osvědčení s celostátní platností
Odkaz:Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Termín: Kurz se koná v průběhu celého roku, pro aktuální informace nás prosím kontaktujte.