Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Popis: Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, s průkazem – osvědčení svařování plamen 311, pájení Cu, úřední zkouška svařování plynu. Seznámení s: Orientace v technické dokumentaci plynových rozvodů a zařízení; Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury; Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva; Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a plynových spotřebičů; Provádění zkoušek rozvodů plynu; Identifikace míst úniku plynu; Měření rozměrů; Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů; Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění; Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním; Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí; Sestavování a montáž plynových rozvodů a zařízení; Nakládání s materiály a odpady
Škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Zaměření: Stavebnictví
Obor:Instalatér
Adresa:Jílová 36g, 639 00 Brno
Hodinová dotace:29+2 dnů (30 hod teor. příprava, 170 hod prakt. příprava, 14 hod Dílčí záv. zk. - celkem 214 hod)
Forma výuky:Denní
Způsob ukončení:Osvědčení
Odkaz:Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Termín: Kurz se koná v průběhu celého roku, pro aktuální informace nás prosím kontaktujte.