Elektrická zařízení (26-010-H)

Popis: Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností. Seznámení s: Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektron. zařízeních; Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí; Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot; Vyhotovení záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí; Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení elektrických rozvodů; Kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení; Údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení.
Škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Zaměření: Stavebnictví
Obor:Elektrikář
Adresa:Jílová 36g, 639 00 Brno
Hodinová dotace:29 dnů (280 hod.) + 2 dny zkouška (14 hod.)
Forma výuky:Denní
Způsob ukončení:Osvědčení
Odkaz:Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Termín: Kurz se koná v průběhu celého roku, pro aktuální informace nás prosím kontaktujte.