Stavební truhlář

Popis: Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností. Seznámení s: BOZP, správné používání pracovních pomůcek; Orientace v technických podkladech pro zhotovení stavebné truhlářských výrobků; Základní orientace ve výkresové stavební dokumentaci; Volba materiálů,techno. postupů,nástrojů,strojů a zařízení,organizace práce pro zhotovení stavebně truhlářských výrobků; Rozměřování,výpočty a rozkreslování stavebně-truhlářských prvků; Obrábění a spojování materiálů ze dřeva,plastů apod.; Povrchová úprava výrobků mořením,voskováním,bělením aj. ruční,strojové,hydrotermické úpravy a ochrana dřeva; Montáž a osazování vestavěných stavebních výrobků; Montáž a osazení oken dveří; Montáž a výměna kování u oken dveří a nábytků; Sestavování podlah na bázi dřeva; Sestavování obkladů na bázi dřeva a plastů; Obsluha,základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů; Kontrola,balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů; Nakládání s odpadem z výroby a montáže; Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
Škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Zaměření: Stavebnictví
Obor:Truhlář
Adresa:Jílová 36g, 639 00 Brno
Hodinová dotace:36+1 dnů (33 hod teor. příprava, 217 hod prakt. příprava, 8 hod Dílčí záv. zk. - celkem 258 hod)
Forma výuky:Denní
Způsob ukončení:Osvědčení
Odkaz:Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Termín: Kurz se koná v průběhu celého roku, pro aktuální informace nás prosím kontaktujte.