Lakýrník a natěrač

Popis: Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností. Seznámení s: Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav lakýrnických a natěračských prací; Orientace v technologických postupech provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady; Návrh pracovních postupů provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady; Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a natěračské práce; Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky; Posuzování stavu podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady, stanovení způsobu přípravy podkladu; Úpravy a dokončování lakovaných povrchů broušením a leštěním; Tmelení ploch a broušení tmelených ploch; Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením; Příprava podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podk.; Provádění lakýrnických linkrust; Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady; Zhotovování jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů; Napodobování (fládrování) druhů dřev včetně patinování; Příprava nátěrových hmot; Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek; Obsluha, seřízení a údržba zařízení na nanášení nátěrových hmot stříkáním; Návrh barevného řešení lakovaných a natíraných předmětů; Výpočet množství nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu; Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany; Nakládání s odpady.
Škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Zaměření: Stavebnictví
Obor:Malíř
Adresa:Jílová 36g, 639 00 Brno
Hodinová dotace:29+2 dnů (20 hod teor. příprava, 180 hod prakt. příprava, 14 hod Dílčí záv. zk. - celkem 214 hod)
Forma výuky:Denní
Způsob ukončení:Osvědčení
Odkaz:Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Termín: Kurz se koná v průběhu celého roku, pro aktuální informace nás prosím kontaktujte.