Podlahář plovoucích podlah

Popis: Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností. Seznámení s: Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci; čtení prováděcích výkresů podlah; Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah; Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty; Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah; Kontrola, úprava a převzetí pracoviště; Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek; Zhotovení podkladu z velkoplošných desek; Posouzení kvality materiálů a příslušenství dostupnými prostředky; Měření a rozměřování plovoucích podlah před pokládkou; Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah; Provádění plovoucích lamelových podlah včetně konečných úprav povrchu; Opravy, údržba a ošetřování plovoucích podlah; Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění podlah; Nakládání s odpady.
Škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Zaměření: Stavebnictví
Obor:Podlahář
Adresa:Jílová 36g, 639 00 Brno
Hodinová dotace:22+2 dnů (18 hod teor. příprava, 132 hod prakt. příprava, 10 hod Dílčí záv. zk. - celkem 160 hod)
Forma výuky:Denní
Způsob ukončení:Osvědčení
Odkaz:Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Termín: Kurz se koná v průběhu celého roku, pro aktuální informace nás prosím kontaktujte.