ZZK Zedník

Popis: Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe. Seznámení s: Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci; Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty; Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty; Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů; Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek; Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky; Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací; Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání; Provádění a opravy vícevrstvých omítek; Provádění a opravy tenkovrstvých omítek; Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí; Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní; Provádění svislých konstrukcí z betonu; Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě; Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu; Zdění komínů jednovrstvých; Stavění komínů vícevrstvých; Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť; Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce.
Škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Zaměření: Stavebnictví
Obor:Zedník
Adresa:Jílová 36g, 639 00 Brno
Hodinová dotace:Aktuálně ZKOUŠKA: 4. - 5. 4.2013
Forma výuky:Denní
Způsob ukončení:Osvědčení
Odkaz:Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvkovská organizace
Termín: Duben 2013