Exkurze do Paroplynové teplárny Červený mlýn

31. 01. 2018


Systém výroby a distribuce tepelné energie je v Brně tvořen vzájemně propojenou soustavou parních a horkovodních sítí, která je napájena ze čtyř zdrojů tepla, které patří do majetku společnosti Teplárny Brno, a.s.

V rámci exkurze jsme navštívili jeden z těchto zdrojů, a to Paroplynovou teplárnu Červený mlýn. Teplárna byla postavena v roce 1966, od té doby je plně funkční a prošla několia modernizacemi, až do dnešní podoby moderního pracoviště s vysokým stupněm automatizace. Většinu manipulací provádějí operátoři pomocí operátorské stanice nadřazeného řídicího systému Teleperm T2000. Ten umožňuje, aby trvalou obsluhu tohoto bloku zajišťovali pouze čtyři pracovníci.