Projekt Rozvoj partnerství technicky zaměřených středních škol pro podporu dalšího vzdělávání v JmK

 

Hlavním cílem projektu je systematický rozvoj udržitelného partnerství vybraných technicky a řemeslně zaměřených středních odborných škol v Jihomoravském kraji a spolupráce se sociálními partnery a subjekty privátního sektoru pro podporu nabídky dalšího vzdělávání.

 

Bude podpořen odborný růst lektorů dalšího vzdělávání prostřednictvím systematických stáží zaměřených na výměnu zkušeností mezi privátním sektorem a školami. Přenos těchto zkušeností ze stáží bude průběžně i sumativně evaluován prostřednictvím workshopů s účastníky stáží.

 

Cíle bude dosaženo vytvořením informačního střediska dalšího vzdělávání na Střední škole polytechnické, vytvořením a pravidelnou aktualizací interaktivního webového portálu, vytvořením sekce dalšího vzdělávání na veletrzích věnovaných vzdělávání v JmK a sumarizací zkušeností ze stáží v Příručce příkladů dobré praxe.

 

Spolupracujícími školami jsou:

  • Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
  • Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
  • Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
  • Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
  • Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace
  • Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, příspěvková organizaceRealizace projektu: 1.3.2011 – 28.2.2014

 

jilova

cichnovacharbulovakrizikova

ssteiss-polygraficka