Projekt Rozvoj partnerství technicky zaměřených středních škol pro podporu dalšího vzdělávání v JmK

 

Hlavním cílem projektu je systematický rozvoj udržitelného partnerství vybraných technicky a řemeslně zaměřených středních odborných škol v Jihomoravském kraji a spolupráce se sociálními partnery a subjekty privátního sektoru pro podporu nabídky dalšího vzdělávání.

 

Bude podpořen odborný růst lektorů dalšího vzdělávání prostřednictvím systematických stáží zaměřených na výměnu zkušeností mezi privátním sektorem a školami. Přenos těchto zkušeností ze stáží bude průběžně i sumativně evaluován prostřednictvím workshopů s účastníky stáží.

 

Cíle bude dosaženo vytvořením informačního střediska dalšího vzdělávání na Střední škole polytechnické, vytvořením a pravidelnou aktualizací interaktivního webového portálu, vytvořením sekce dalšího vzdělávání na veletrzích věnovaných vzdělávání v JmK a sumarizací zkušeností ze stáží v Příručce příkladů dobré praxe.

 

Spolupracujícími školami jsou:

  • Střední škola grafická Brno, Šmahova 110, Brno
  • SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23, Brno
  • SŠ technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61
  • Integrovaná SŠ automobilní, Křižíkova 15, Brno
  • Střední škola potravinářská, obchodu a služeb, Charbulova 106, BrnoRealizace projektu: 1.3.2011 – 28.2.2014

 

jilova

charbulovakrizikova

iss-polygraficka